:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

گیاه درمانی (ترکیبی از طب سنتی و طب مدرن)

بهداشت و پزشکی, پزشکی، بهداشت، ورزشی

گیاه درمانی (ترکیبی از طب سنتی و طب مدرن)

پیشگیری و درمان بیماری ها

گیاه درمانی (ترکیبی از طب سنتی و طب مدرن)

دکتر رقیه رازقی جدید –  دکتر لطفعلی پورکاظمی

اثرات پیش گیرانه و یا درمانیِ گیاه درمانی روی بسیاری از اختلالات و بیماری ها در جوار علم طب، سبب شده تا اعتماد جهانیان به این علم به طور گسترده ای افزایش یافته و علاقمندان به این طب، برای درمان بسیاری از بیماری ها، در جستجوی مداوا با این روش نیز باشند. از این رو آگاهی داشتن به فواید و مراحل درمان بسیاری از بیماری ها با روش طب سنتی (طب اسلامی) به عنوان مکمل دانش پزشکان و ایجاد شخصیتی علمی در افراد علاقمند و به ویژه متخصصین حوزه های مربوطه از جمله مزایای طب اسلامی به شمار می آید، زیرا دانش تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی در اکثر کشورهای جهان نهادینه شده و در جوار سایر علوم پزشکی، کاربردی شده است. و این خود برای این علم که ریشه در تاریخ چند هزار ساله بشریت داشته، و در کشورهای مختلف و بنا به اعتقادات و گیاهان دارویی موجود در هر سرزمین، از این گیاهان استفاده شایسته و بهینه بعمل آمده است، افتخار بزرگی به شمار می رود.

 

دیدگاهتان را بنویسید: