:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

پست طبقه بندی / اقتصاد، مدیریت، حقوق

  • ژانویه 15 / 2022
  • ۰
اقتصاد, اقتصاد، مدیریت، حقوق, تاریخ ، فلسفه ، سیاست, سیاست

اقتصاد بدون نفت | ابتکار بزرگ دکتر مصدق

اقتصاد بدون نفت | ابتکار بزرگ دکتر مصدق

اقتصاد بدون نفت
ابتکار بزرگ دکتر مصدق

انور خامه‌ای


هدف اصلی من از نگارش این کتاب در درجهٔ اول این است که بطلان افسانهٔ دروغین «شکست اقتصادی مصدق» که ساخته و پرداختهٔ قدرت‌های بزرگ استعمارگر و بلندگوهای تبلیغاتی خارجی و داخلی آن‌هاست و نادرست‌بودن تمام انتقادها و ایرادها را به‌گونه‌ای انکارناپذیر نشان دهم و به کمک آمار و واقعیات مسلم و خدشه‌ناپذیر ثابت و مدلل سازم. هدف دیگر من این است که نشان دهم سیاست اقتصادی حکومت مصدق با توجه به شرایط موجود آن‌زمان روی‌هم‌رفته واقع‌بینانه‌ترین، مؤثرترین و مفیدترین سیاستی بوده است که به سود ملت ایران و برای حفظ منافع و مصالح این کشور می‌شد اتخاذ کرد.

ـ از متن کتاب

  • مه 27 / 2015
  • ۰
اقتصاد، مدیریت، حقوق, قانون و حقوق

آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی)

کتاب آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی)، نویسندگان: سلمان م.ا. سلمان، شیوان مک اینرنی – لنکفورد، ترجمهٔ حسن اسدی زیدآبادی

آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی)

نویسندگان: سلمان م.ا. سلمان، شیوان مک اینرنی – لنکفورد

مترجم: حسن اسدی زیدآبادی

حقوق بشر و آب با بررسی برخی اسناد حقوق بین‌الملل، به ویژه نظریهٔ تفسیری شماره ۱۵ کمیتهٔ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۲۰۰۲ حق دسترسی بشر به آب را به رسمیت می‌شناسد، به ابعاد حقوقی و سیاسی حق به آب می‌پردازد. این کتاب به بررسی رژیم حقوق بین‌الملل بشر می‌پردازد و استدلال می‌کند که ارتباط حق به آب و حق توسعه به سرعت در حال تحول است. در عین حال این مطالعه متمرکز بر نظریه تفسیری کمیتهٔ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، حق بنیادین دسترسی به آب به موجب چندین سند غیر الزام‌آور در عرصهٔ حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عرفی و شماری از قوانین داخلی کشورها تحکیم شده است.

نویسندگان این کتاب کارشناسانی شناخته‌شده در رشتهٔ خود هستند. سلمان م.ا. سلمان مشاور ارشد در امور محیط زیست و توسعهٔ پایدار اجتماعی در گروه حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست بانک جهانی است. او متخصص بانک در زمینهٔ حقوق آب است و آثاری از او در این زمینه منتشر شده است.

شیوان مک‌اینرنی – لنکفورد، مشاور در امور محیط‌زیست و توسعهٔ اجتماعی پایدار و در گروه حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست بانک جهانی است. او در حقوق بشر تخصص دارد و آثار متعددی در این زمینه به رشتهٔ تحریر درآورده است.

مترجم اثر در یادداشت خود بر کتاب نوشته است: «این کتاب تلاشی برای تثبیت رویکرد حقوق بشری به موضوع نیاز انسان به آب است. رویکردی که امروزه دیگر به قاعده‌ای خدشه ناپذیر بدل شده است. نویسندگان کتاب کوشیده‌اند مفهوم و اصطلاح «حق به آب» را به مفهومی جامع‌تر تحت عنوان «حق دسترسی بشر به آب» ارتقاء دهند. پژوهش پیش رو نه تنها به تبیین ابعاد حقوقی و سیاستگذاری در حوزه حق دسترسی بشر به آب می‌پردازد، بلکه حاوی نکات سودمندی در رابطه با مفهوم تعهد دولت‌ها به حقی بشری است که واجد پیچیدگی‌های خاصی است.»

کتاب «آب و حقوق بشر» در چهار بخش سامان دهی شده است. در بخش اول با عنوان «تکوین بحث حق بر آب» به مرور تلاش‌های جامعه جهانی و بررسی اسناد بین‌المللی و کنفرانس‌های مربوط به مساله آب در سطح جهان پرداخته است و از تردید جامعه جهانی میان اعلام آب به مثابه یک نیاز یا حقی انسانی سخن به میان آمده است. در بخش دوم که «تکامل نظام حقوق بین‌المللی بشر» نام گرفته است تصویری از مفهوم نظام حقوق بشر در سطح بین‌المللی، اسناد و سازوکارهای آن به ویژه در سطح سازمان ملل متحد پرداخته شده است.

همچنین کتاب در بخش سوم خود به کارکرد نهاد ناظر بر میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد که زیر نظر شورای حقوق اقتصادی- اجتماعی ملل متحد فعالیت می‌کند و حق نظارت بر عملکرد دولت‌ها و همچنین تفسیر حقوق مندرج در این میثاق را دارد. بخش پایانی کتاب نیز ابعاد حقوقی و سیاسی نظریه تفسیری کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق به آب به بحث و بررسی گذاشته شده است. سندی که از اهمیت کارشناسی بسیار قابل توجهی برخوردار است.

  • آگوست 03 / 2010
  • دیدگاه‌ها برای مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی | شش گام در مدیریت مؤثر بسته هستند
اقتصاد، مدیریت، حقوق, بهداشت و پزشکی, پزشکی، بهداشت، ورزشی, مدیریت

مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی | شش گام در مدیریت مؤثر

کتاب مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی | شش گام در مدیریت مؤثر، نوشتهٔ مارک دارلی، ترجمهٔ معصومه عصری

مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی
شش گام در مدیریت مؤثر

مارک دارلی

ترجمهٔ معصومه عصری

اگر بخواهیم کیفیت بالای خدمات را از جانب متخصصان دریافت کنیم و آن‌ها تا حد امکان از معلومات خود در جهت مداوای بیماران استفاده کنند، باید یک ارتباط دوطرفه بین بیمار و متخصصین برقرار شود. بسیار مهم و حیاتی است که هر دو طرف از گوش دادن و شنیدن که دو مهارت کاملاً جدا از یکدیگر هستند، استفاده نمایند. باور کنیم مهارت نوشتاری مؤثر یک امر ضروری و حیاتی است.

نگهداری ضعیف اطلاعات موضوعی است که سال‌ها موردتوجه اهالی علم نوشتاری قرار گرفته است. اطلاعات ثبت‌شده باید دقیق، واقعی، قانونمند و مختصر باشد و نیز باید به‌راحتی در دسترس قرار داشته باشند. در دنیای کنونی، اطلاعات به صورت‌های گوناگونی به‌سوی ما پرتاب می‌شوند و ما را بمباران می‌کنند.

رسانه‌های گروهی، روزنامه‌های مستقل و آزاد، تبلیغات، پست‌های الکترونیکی و اینترنت – ارتباط، ارتباط، ارتباط و … آیا به نظر شما این‌طور نیست؟ ما اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه‌چیز آن به‌سرعت در حال تغییر است و در آن «خشنودی لحظه‌ای» تنها دستور روزانه می‌باشد. بنابراین فرصت‌هایی به وجود می‌آید که باید در این فرصت‌ها نادانسته‌ها را فراگرفت و آنچه را که ناکامی بوده است تکمیل و یا بیش‌ازحد مجاز به آن اضافه نماییم. امروزه مهم‌ترین و مؤثرترین عضو ارتباط، درک و شناخت است.