:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

پست طبقه بندی / قرآن، دین، دین‌پژوهی

 • ژانویه 13 / 2011
 • دیدگاه‌ها برای دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی بسته هستند
فرهنگ و واژه‌نامه, قرآن، دین، دین‌پژوهی

دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی

کتاب دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی

دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی

با همکاری ۱۷ مؤلف

به کوشش بهاءالدین خرمشاهی

این اثر یک مرجع جمع‌وجور و مشتمل بر ۳۶۰۰ مقاله است. نیمی از آن از معارف و مفاهیم و اصطلاحات خود قرآن است و نیمی دربارهٔ قرآن. از طول مقالات کاسته و تعداد و تنوع مقالات افزوده شده است.

این کتاب یک مرجع حاضرجواب یا یک مرجع زودیاب است. محتویات دانش‌نامه در ۱۹ مقولهٔ کلی است که عبارت‌اند از:

 1. اعلام
 2. احکام قرآن
 3. سوره‌های قرآنی
 4. آیه‌های نامدار
 5. اصطلاحات و تلمیحات ادبی
 6. اخلاق قرآنی
 7. کلمات کلیدی
 8. موجودات قدسی و غیبی
 9. اقوام و طوایف
 10. ادیان و مذاهب و مکاتب
 11. وقایع تاریخی
 12. علوم و فنون قرآنی
 13. فرهنگ‌آفرینی قرآن
 14. قرآن‌پژوهی
 15. قرآن‌پژوهان
 16. قواعد و عبارت‌های معروف
 17. قرآن و هنر
 18. نهادهای قرآنی
 19. نحو و بلاغت قرآن
 • آگوست 05 / 2010
 • دیدگاه‌ها برای فرهنگ موضوعی قرآن مجید بسته هستند
فرهنگ و واژه‌نامه, قرآن، دین، دین‌پژوهی

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

کتاب فرهنگ موضوعی قرآن مجید، تدوین: کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

تدوین: کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی

این کتاب فرهنگ لغات قرآن مجید همراه با شرح و بسط معانی آن‌ها نیست، بلکه در واقع “کشف المطالب الفبایی” یا فهرست موضوعی قرآن مجید است، که مانند اغلب فرهنگ‌های لغت به ترتیب حرف اول کلمه، به شیوهٔ ابجدی یا دقیق‌تر بگوییم ابتثی ـ و نه به رسم فرهنگ‌های کهن عربی از روی مادهٔ اصلی کلمات تنظیم یافته است. چنان که پیداست این فهرست به عربی است و این امر ناگزیر و مهم بوده است، چه اگر قرار بود به فارسی باشد، دیگر نمی‌توانستیم نص یا عین اصطللاحات و تعبیرات قرآن مجید را درکار آوریم. حال آن که رعایت عین الفاظ و اصطلاحات قرآن مجید حائز کمال اهمیت است و کلیهٔ مسلمانان سراسر جهان با آن انس یک سان و همانند دارند.

 • آگوست 05 / 2010
 • دیدگاه‌ها برای قرآن شناخت (مباحثی در فرهنگ و فرهنگ‌آفرینی قرآن) بسته هستند
قرآن، دین، دین‌پژوهی

قرآن شناخت (مباحثی در فرهنگ و فرهنگ‌آفرینی قرآن)

کتاب قرآن شناخت، مباحثی در فرهنگ و فرهنگ‌آفرینی قرآن، نوشتهٔ بهاءالدین خرمشاهی

قرآن شناخت
مباحثی در فرهنگ و فرهنگ‌آفرینی قرآن

بهاءالدین خرمشاهی

قرآن شناخت یکی از پراطلاع‌ترین آثار قرآن‌پژوهی پرشمار بهاءالدین خرمشاهی، قرآن‌پژوه کوشا و پرکار معاصر است که ترجمهٔ قرآن کریم مهم‌ترین اثر او در این زمینه است. این کتاب اثری است که برای عرضه داشتن بیشترین اطلاعات در کمترین حجم طراحی شده است.

بعضی از مباحث عمدهٔ آن عبارت‌اند از: فرهنگ‌آفرینی قرآن، وحی / نزول / جمع و تدوین قرآن، علوم قرآنی ۱۰۱ نکته دربارهٔ قرآن، نقش و نفوذ قرآن در زندگی، معرفی همهٔ شخصیت‌ها و همهٔ جغرافیای قرآنی، به‌صورت فرهنگ‌واره، معرفی چون و چند ۱۱۴ سورهٔ قرآن، بر وفق نظم کنونی آن‌ها در قرآن کریم، و در پایان برجسته‌ترین آثار قرآن‌پژوهی قدیم و جدید (بیش از پنجاه اثر) توصیف ارزیابانه و معرفی انتقادی شده است. قرآن شناخت، در این چاپ (چاپ ششم) ویرایش، و روزآمد شده است. این کتاب اطلاعات و مباحثی را دربارهٔ قرآن مجید در بردارد، که هر مسلمان فرهیخته باید آن‌ها را بداند. ترجمهٔ انگلیسی آن‌هم زیر چاپ است.