:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

فرهنگ و واژه‌نامه, قرآن، دین، دین‌پژوهی

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

کتاب فرهنگ موضوعی قرآن مجید، تدوین: کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

تدوین: کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی

این کتاب فرهنگ لغات قرآن مجید همراه با شرح و بسط معانی آن‌ها نیست، بلکه در واقع “کشف المطالب الفبایی” یا فهرست موضوعی قرآن مجید است، که مانند اغلب فرهنگ‌های لغت به ترتیب حرف اول کلمه، به شیوهٔ ابجدی یا دقیق‌تر بگوییم ابتثی ـ و نه به رسم فرهنگ‌های کهن عربی از روی مادهٔ اصلی کلمات تنظیم یافته است. چنان که پیداست این فهرست به عربی است و این امر ناگزیر و مهم بوده است، چه اگر قرار بود به فارسی باشد، دیگر نمی‌توانستیم نص یا عین اصطللاحات و تعبیرات قرآن مجید را درکار آوریم. حال آن که رعایت عین الفاظ و اصطلاحات قرآن مجید حائز کمال اهمیت است و کلیهٔ مسلمانان سراسر جهان با آن انس یک سان و همانند دارند.

نظرات بسته شده است.