:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی

فرهنگ و واژه‌نامه, قرآن، دین، دین‌پژوهی

دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی

کتاب دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی

دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی

با همکاری ۱۷ مؤلف

به کوشش بهاءالدین خرمشاهی

این اثر یک مرجع جمع‌وجور و مشتمل بر ۳۶۰۰ مقاله است. نیمی از آن از معارف و مفاهیم و اصطلاحات خود قرآن است و نیمی دربارهٔ قرآن. از طول مقالات کاسته و تعداد و تنوع مقالات افزوده شده است.

این کتاب یک مرجع حاضرجواب یا یک مرجع زودیاب است. محتویات دانش‌نامه در ۱۹ مقولهٔ کلی است که عبارت‌اند از:

 1. اعلام
 2. احکام قرآن
 3. سوره‌های قرآنی
 4. آیه‌های نامدار
 5. اصطلاحات و تلمیحات ادبی
 6. اخلاق قرآنی
 7. کلمات کلیدی
 8. موجودات قدسی و غیبی
 9. اقوام و طوایف
 10. ادیان و مذاهب و مکاتب
 11. وقایع تاریخی
 12. علوم و فنون قرآنی
 13. فرهنگ‌آفرینی قرآن
 14. قرآن‌پژوهی
 15. قرآن‌پژوهان
 16. قواعد و عبارت‌های معروف
 17. قرآن و هنر
 18. نهادهای قرآنی
 19. نحو و بلاغت قرآن

نظرات بسته شده است.