:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

برچسب پست ها / چخوف

  • جولای 21 / 2010
  • دیدگاه‌ها برای داستان‌هایی با قهرمانان کوچک از نویسندگان بزرگ بسته هستند
داستان‌های کوتاه ترجمه, رمان ، داستان کوتاه

داستان‌هایی با قهرمانان کوچک از نویسندگان بزرگ

کتاب داستان‌هایی با قهرمانان کوچک از نویسندگان بزرگ، ترجمهٔ رضا سیدحسینی

داستان‌هایی با قهرمانان کوچک از نویسندگان بزرگ

نویسندگان: آندره لیشتن برگر، چخوف، لافکا دیوهرن و دیگران

ترجمهٔ رضا سیدحسینی

«قصه»ها معمولاً شرح غیرواقعی ساده و مداومی از زندگی قهرمان هستند. هر قصه با آغاز یک زندگی یا دوره‌ای از زندگی شروع می‌شود، برای قهرمان آن مشکلاتی پیش می‌آید و قهرمان با زور بازو یا با نیروی عقل و یا به یاری نیروهای ماوراءالطبیعه بر آن مشکلات فائق می‌آید و قصه با پیروزی او پایان می‌یابد. اما داستان کوتاه چنین جریان مدامی ندارد.

«داستان کوتاه» به یک قطعه شعر و یا یک تابلو نقاشی نزدک‌تر است تا به یک قصه. در داستان کوتاه یک حادثهٔ فرعی از زندگی را به عاریه می‌گیرند تا به بهانهٔ آن، گاهی یک نکتهٔ عاطفی یا ظریف، گاهی یک ترکیب زیبا و گاهی یک تحلیل دقیق را عرضه کنند. ولی باز هم همهٔ این عوامل فرعی است بر ترکیب بی‌نقص و هم‌آهنگ داستان کوتاه.

داستان کوتاه ممکن است حادثه داشته باشد و یا نداشته باشد ولی در هر حال حادثه‌ای که در آن وجود دارد برای نویسنده منظور اصلی نیست، بلکه اصل خود داستان کوتاه است که اگر در آفریدن آن کوچک‌ترین نقصی راه یابد همهٔ ارزش خود را از دست می‌دهد …

این کتاب شامل داستان‌هایی است از: آندره لیشتن برگر، چخوف، لافکادیو هرن، ویلیام آیریش، هانری دومنفرید، هانری دوورنوا، ماکسیم گورکی، آرکاری آورچنکو، ساکی، او. هنری، روژه دوینی و آندره موروا.