:::: منو ::::

انتشارات ناهید

معرفی کتاب های منتشر شده

دومین گناه

روانشناسی, روانشناسی، علوم اجتماعی، تربیتی

دومین گناه

دومین گناه

توماس ژاژ

ترجمهٔ مجید نظری

ازاین‌رو تا زمانی که تاریخ روان‌پزشکی «نازی‌زدایی» نشود دریافت موجهی از ماهیت حقیقی مسأله بیماری روانی وجود نخواهد داشت. «روان‌پزشکان معظم» درحکم رهبرانی معظم باید دیده شوند تا شافیانی معظم. آن‌ها برای همقطاران و حاکمان جامعه یار و برای دیوانگان و قربانیان جامعه بار بودند.

ــ از متن کتاب

همهٔ ما می‌دانیم گناه نخستین یا «آغازین» چیست: «آگاهی به خیروشر».

اما نمی‌دانیم، یا خود را به فراموشی می‌زنیم که دومین گناه چیست: حرف‌زدن به آشکارگی!

توماس ژاژ

دیدگاهتان را بنویسید: